หน้าแรก หน่วยงาน สอศ.

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

หน่วยงาน สอศ.
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
903
2   Link   สำนักอำนวยการ
923
3   Link   สำนักความร่วมมือ
1015
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1362
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
1251
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
1014
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
1107
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
1119
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
1149
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1148
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
966