หน้าแรก หน่วยงาน สอศ.

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน สอศ.
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
645
2   Link   สำนักอำนวยการ
653
3   Link   สำนักความร่วมมือ
740
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1104
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
993
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
760
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
847
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
840
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
880
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
888
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
672