หน้าแรก หน่วยงาน สอศ.

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

s__7856135

นายประสงค์  อุบลวัตร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

หน่วยงาน สอศ.
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
872
2   Link   สำนักอำนวยการ
892
3   Link   สำนักความร่วมมือ
979
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1331
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
1223
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
985
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
1074
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
1085
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
1113
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1117
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
929