หน้าแรก หน่วยงาน สอศ.

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน สอศ.
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
708
2   Link   สำนักอำนวยการ
721
3   Link   สำนักความร่วมมือ
809
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1168
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
1058
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
823
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
909
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
907
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
941
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
952
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
743