เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


หน่วยงาน สอศ.
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
792
2   Link   สำนักอำนวยการ
806
3   Link   สำนักความร่วมมือ
895
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1252
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
1138
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
902
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
986
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
991
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
1023
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1030
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
826