หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน สอศ.
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
681
2   Link   สำนักอำนวยการ
690
3   Link   สำนักความร่วมมือ
779
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1138
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
1027
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
795
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
878
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
877
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
914
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
924
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
711