หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน สอศ.
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
759
2   Link   สำนักอำนวยการ
770
3   Link   สำนักความร่วมมือ
861
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1216
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
1106
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
867
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
953
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
953
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
987
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1000
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
792