หน้าแรก แบบฟอร์มงานฝ่ายต่างๆ เอกสารเผยแพร่ ครูพนมไพร ช่วงจั่น

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

เอกสารเผยแพร่ ครูพนมไพร ช่วงจั่น
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2116
1507
2   Link   เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2116
2426
3   Link   ใบความรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
2113
4   Link   แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียน นักศึกษา
1467
5   Link   ใบงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา
1503
6   Link   คู่มือโครงสร้างไอซีที่ใช้ในการทดลอง
1140