หน้าแรก แบบฟอร์มงานฝ่ายต่างๆ เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์ม เอกสาร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
476
2   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2559
452
3   Link   แบบฟอร์มใช้เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน/แผนก/บุคคล 2559
442
4   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
517
5   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2558
449
6   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2557
1096
7   Link   แบบฟอร์ม SAR บุคคล วก สระบุรี
1036
8   Link   แบบเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1618
9   Link   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วก.สระบุรี ปี 2555
783
10   Link   มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
731