หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์ม เอกสาร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
161
2   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2559
147
3   Link   แบบฟอร์มใช้เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน/แผนก/บุคคล 2559
149
4   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
205
5   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2558
143
6   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2557
792
7   Link   แบบฟอร์ม SAR บุคคล วก สระบุรี
740
8   Link   แบบเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1342
9   Link   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วก.สระบุรี ปี 2555
478
10   Link   มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
427