หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

เอกสารวิชาการ
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   การผลิตไฮโดรเจน ด้วย electrolysis cell พัฒนาโดย “ครูหาญชัย” เหมาะสมและควรค่าแก่การใช้งานเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ตอนที่2)
774
2   Link   การพัฒนาคุณธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1235
3   Link   แนวคิด หลักการ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานบันการศึกษา
1176
4   Link   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1195