หน้าแรก แบบฟอร์มงานฝ่ายต่างๆ แบบฟอร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

แบบฟอร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ปฏิทินการปฏิบัติงาน
910
2   Link   บันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง
920
3   Link   แบบโครงการประมาณการค่าใช้จ่าย
903
4   Link   รายงานขอซื้อ ขอจ้าง
865
5   Link   ขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการ
822
6   Link   บันทึกข้อความขอทำโครงการ
864