หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2410
2   Link   แบบใบสอนแทน
5528
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10595
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4465
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1480
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1410
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1514
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1706
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
4862
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7472
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4181
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1386
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1563
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1182
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3709
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
2962
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2075
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
941