หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2682
2   Link   แบบใบสอนแทน
5794
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10860
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4724
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1732
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1658
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1785
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1961
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5121
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7727
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4444
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1634
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1819
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1442
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3964
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3220
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2333
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1193