หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2707
2   Link   แบบใบสอนแทน
5815
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10880
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4747
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1751
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1679
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1814
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1983
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5145
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7753
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4462
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1656
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1837
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1465
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3986
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3245
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2355
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1210