หน้าแรก แบบฟอร์มงานฝ่ายต่างๆ แบบฟอร์ม งานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2488
2   Link   แบบใบสอนแทน
5608
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10669
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4534
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1549
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1477
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1584
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1776
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
4933
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7544
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4254
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1452
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1635
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1254
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3784
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3031
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2147
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1010