หน้าแรก แบบฟอร์มงานฝ่ายต่างๆ แบบฟอร์ม งานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2636
2   Link   แบบใบสอนแทน
5753
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10808
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4682
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1690
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1625
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1733
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1924
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5077
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7690
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4402
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1599
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1779
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1400
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3926
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3174
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2289
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1153