หน้าแรก แบบฟอร์มงานฝ่ายต่างๆ แบบฟอร์ม งานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2576
2   Link   แบบใบสอนแทน
5694
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10753
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4619
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1631
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1568
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1673
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1864
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5019
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7632
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4341
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1542
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1722
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1343
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3872
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3118
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2236
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1095