หน้าแรก อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2577
2   Link   แบบใบสอนแทน
5696
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10755
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4623
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1632
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1570
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1675
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1866
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5021
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7633
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4343
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1543
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1722
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1345
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3873
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3119
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2237
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1096