หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2450
2   Link   แบบใบสอนแทน
5568
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10639
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4507
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1521
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1449
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1553
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1746
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
4904
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7514
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4223
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1425
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1604
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1221
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3748
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3002
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2116
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
978