หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2621
2   Link   แบบใบสอนแทน
5733
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10795
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4664
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1673
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1605
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1710
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
1906
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5059
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7673
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4387
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1582
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1763
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1386
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
3907
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3155
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2275
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1133