หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
331 สัปดาห์แนะแนวภายในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 758
332 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 543
333 กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2552 460
334 อบรมการเขียนโครงการ 400
335 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 732
336 ร่วมกิจกรรม ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จังหวัดสระบุรี 499
337 กระทรวงศึกษาธิการรวมใจต้านภัยหนาว 460
338 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ M@xlearn 780
339 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทำดี มีอาชีพ ระยะที่ 1 ปี 2552 634
340 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 608
341 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 946
342 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ 1613
343 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่ 7 647
344 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (RMS 2007) 752
345 ร่วมงานสัมมนา IT วิชาการ 2009 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 713
346 อบรมบูรณาการแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 592
347 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle 460
348 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน/โครงการ 880
349 สรุปผลการดำเนินงาน 497
350 พิธีปิดโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 4 หลักสูตร การประกอบอาชีพด้านอาหาร 548
351 กิจกรรม "9 ในดวงใจ" ในวันมหามงคลวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 463
352 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดกิจกรรมวันพระเข้าวัดและวันเสาร์ปฏิบัติธรรม 607
353 แผนกคอมพิวเตอร์ อบรมการซ่อมบำรุงและซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 619
354 จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทน อาชีวศึกษาสระบุรี 495
355 คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 575
356 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม ระยะที่ 2 511
357 เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 502
358 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2552 ระดับภาค 1152
359 ผลการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลหนองแก 598
360 ร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2552 681
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ111213ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL