หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 โครงการธุรกิจผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารพิษ งานศูนย์บ่มเพาะฯ 61
32 ภาพรวมของงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 281
33 โครงการธุรกิจร้านอิ่มอร่อย งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 96
34 การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้ งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 129
35 โครงการศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 227
36 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานสถานที่ 95
37 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 82
38 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานสถานที่ 103
39 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 105
40 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (รถตู้) 119
41 การลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2560 181
42 การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 232
43 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 233
44 ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 157
45 กิจกรรมการใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ (หน่วยงานภายนอก) 111
46 กิจกรรมการใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ (หน่วยงานภายใน) 101
47 ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการต่างๆจากทางศูนย์บ่มเพาะฯ 113
48 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 186
49 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน-ศูนย์บ่มเพาะฯ) 112
50 การปฏิบัติงานโครงการอิ่มอร่อย(ศูนย์บ่มเพาะฯ) 114
51 แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 146
52 ประชาสัมพันธ์บริการล้างรถยนต์ ช่างยนต์ คาร์แคร์ 125
53 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” 108
54 ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 818
55 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2558 812
56 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 923
57 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 1129
58 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 918
59 ขอเชิญคณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญแผนกช่างยนต์ 1987
60 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโควตาพิเศษ 899
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL