หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 นายประสงค์ อุบลวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี พบนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธง 11
2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ต้อนรับ นายประสงค์ อุบลวัตร ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 9
3 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการ “โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” Fixit Center Thailand ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 9
4 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 9
5 พิธีถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ ๑๐๘ ปี ลูกเสือไทย 6
6 โครงการศึกษาดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 7
7 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่และสัปดาห์ห้องสมุด 10
8 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ 7
9 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินโครงการ “Big cleaning day” ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. 7
10 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 9
11 การนำเสนอผลงานในการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 7
12 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 10
13 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ 6
14 การประกาศรางวัลและมอบเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 7
15 โครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 7
16 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุรี่ เนื่องในวันงดสูบบุรี่โลก 6
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ”ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 6
18 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 7
19 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้กับนักเรียนนักศึกษา โดย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 6
20 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย การจัดซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 30
21 การจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Wordpress 41
22 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 47
23 ร่วมกิจกรรมพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชการที่ ๑๐ 37
24 ประธาน อศจ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ติดตามประเมินผล โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ศูนย์ วก.สระบุรี 56
25 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 34
26 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ ๑๑- ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 34
27 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 33
28 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพร ในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ 32
29 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ ศูนย์ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 31
30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลผู้เรียน ให้กับครูและบุคลากร 26
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL