หน้าแรก สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

นางสาวนาตยา  วงษ์กต

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวธัญญาพร เฉลยสารน์

ครูประจำแผนกวิชา

นายสิรภพ  ใยยธรรม

ครูประจำแผนกวิชา

นางธีรญา  แจ่มสาคร

พนง. ราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

นายสามารถ เกิดพรธรรม

ครู พิเศษสอน