หน้าแรก สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

นางสาวนาตยา  วงษ์กต

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวธัญญาพร เฉลยสารน์

ครูประจำแผนกวิชา

นายสิรภพ  ใยยธรรม

ครูประจำแผนกวิชา

นางธีรญา  แจ่มสาคร

พนง. ราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

นายสามารถ เกิดพรธรรม

ครู พิเศษสอน