หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประธาน อศจ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ติดตามประเมินผล โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ศูนย์ วก.สระบุรี

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประธาน อศจ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ติดตามประเมินผล โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ศูนย์ วก.สระบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2019 เวลา 09:%i น.
doccument

ท่านผู้อำนวยการ ไสว สีบูจันดี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูนักเรียน นักศึกษา ผู้ปฎิบัติงาน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


LAST_UPDATED2