หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประธาน อศจ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ติดตามประเมินผล โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ศูนย์ วก.สระบุรี

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

s__7856135

นายประสงค์  อุบลวัตร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประธาน อศจ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ติดตามประเมินผล โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ศูนย์ วก.สระบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2019 เวลา 09:%i น.
doccument

ท่านผู้อำนวยการ ไสว สีบูจันดี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูนักเรียน นักศึกษา ผู้ปฎิบัติงาน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


LAST_UPDATED2