หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพรวมของงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ภาพรวมของงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ. 2017 เวลา 00:%i น.
doccument

ภาพรวมของงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ณ ห้องประชุมทรงธรรม วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
15 ส.ค. 2560
   
     
     
     

โครงการศึกษาดูงาน

การปูกผักไฮโดรโปนิกส์ และ ธุรกิจร้านสเต๊กบ้านสวนแอนด์คอฟฟี่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
16 ก.ย. 2560

ภาพกิจกรรม การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้

ภายในสถานศึกษา
การเรียนรู้ธุรกิจร้านอิ่มอร่อย
แผนกวิชาการตลาด แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกการบัญชี
วันที่ 6-10 พ.ย. 2560

 

ภายนอกสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ โครงการธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป.ลบ.1
วันที่ 13 พ.ย. 2560

โครงการธุรกิจร้านอิ่มอร่อย งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

โครงการธุรกิจร้านกาแฟ งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี


   

โครงการธุรกิจผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารพิษ

 

 

โครงการธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด


   
LAST_UPDATED2