หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้ งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้ งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 15 พฤษจิกายน พ.ศ. 2017 เวลา 00:%i น.
doccument

การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้ งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 


ภาพกิจกรรม การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้

ภายในสถานศึกษา
การเรียนรู้ธุรกิจร้านอิ่มอร่อย
แผนกวิชาการตลาด แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกการบัญชี
วันที่ 6-10 พ.ย. 2560

 

ภายนอกสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ โครงการธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป.ลบ.1
วันที่ 13 พ.ย. 2560

LAST_UPDATED2