หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

โครงการศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2017 เวลา 00:%i น.
doccument

โครงการศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

โครงการศึกษาดูงาน

การปูกผักไฮโดรโปนิกส์ และ ธุรกิจร้านสเต๊กบ้านสวนแอนด์คอฟฟี่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
16 ก.ย. 2560
LAST_UPDATED2