หน้าแรก คณะผู้บริหาร

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

PDF พิมพ์ อีเมล

คณะผู้บริหาร


img_5023นางประไพพร  บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 


manager_c

นายอานุ  มิ่งมณี
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเฉลิมศักดิ์  เนียมอ่ำ
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา