หน้าแรก คณะผู้บริหาร

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

PDF พิมพ์ อีเมล

ณะผู้บริหาร


s__7856135นายประสงค์  อุบลวัตร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 

anonglak

jarunee

นายอานุ  มิ่งมณี
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ

นางจารุณี พรมดี
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา