หน้าแรก สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

นางสมพิศ  สัตตวัชรเวช

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวกชพรรณ สังข์น้อย

ครูประจำแผนกวิชา

นางธนัฎฐา เชียงสอน

ครูผู้ช่วย

นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์

ครูผู้ช่วย

นายนัฑพงศ์ สิงห์ศรี

ครูผู้ช่วย

นายสุกิจ ภูรีเลศวาณิชย์

ครูพิเศษสอน