หน้าแรก สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

นางสมพิศ  สัตตวัชรเวช

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวกชพรรณ สังข์น้อย

ครูประจำแผนกวิชา

นางธนัฎฐา เชียงสอน

ครูผู้ช่วย

นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์

ครูผู้ช่วย

นายนัฑพงศ์ สิงห์ศรี

ครูผู้ช่วย

นายสุกิจ ภูรีเลศวาณิชย์

ครูพิเศษสอน