หน้าแรก สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

นายกิตตินันท์ พิฤกษ์

หัวหน้าแผนกวิชา

นายพนมไพร ช่วงจั่น

ครูประจำแผนกวิชา


นายสุชาติ สำเภาทอง

ครูประจำแผนกวิชา