หน้าแรก สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

นายสมนึก  ตึกขาว

หัวหน้าแผนกวิชา

นายนิพนธ์ สุขพงษ์

ครูประจำแผนกวิชา

นายสุระสิทธิ์ แสงคร้าม

ครูประจำแผนกวิชา

นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี

ครูประจำแผนกวิชา

นายสิริพงษ์ ทองพูล

ครู พิเศษสอน