หน้าแรก สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

นายอำนาจ เปี่ยมแพร

หัวหน้าแผนกวิชา

นายชะโลม เหมือนบุญ

ครูประจำแผนกวิชา

ว่าที่ ร.ต. มนตรี แก้วแสง

พนง.ราชการทั่วไป ตำแหน่งครู