เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

img_5023

นางสาวอนงค์ลักษณ์  อาจมังกร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา ช่างยนต์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ว่าที่ ร.ท. มนตรี ปทุมมาศ

หัวหน้าแผนกวิชา

นายปิยชัย โมลี

ครูประจำแผนกวิชา

ร.ต. ณัฎฐกิตติ์ เสมอเหมือน

ครูประจำแผนกวิชา

นายเอนก คงสมทอง

ครูประจำแผนกวิชา

นายวิษณุวัฒน์ แก้วระวัง

พนง.ราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู