เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

sms00
 

img_5023

นางประไพพร บุตรแก้ว
ผู้อำนวยการ

PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา ช่างยนต์

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ว่าที่ ร.ท. มนตรี ปทุมมาศ

หัวหน้าแผนกวิชา

นายปิยชัย โมลี

ครูประจำแผนกวิชา

ร.ต. ณัฎฐกิตติ์ เสมอเหมือน

ครูประจำแผนกวิชา

นายเอนก คงสมทอง

ครูประจำแผนกวิชา

นายวิษณุวัฒน์ แก้วระวัง

พนง.ราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู