หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัยฯ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ติดต่อ
ที่อยู่:
112 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน
ขุนโขลน
พระพุทธบาท
18120
ไทย

โทรศัพท์: 036-266561
แฟกซ์: 036-268666
http://www.sic.ac.th

ข้อมูล: วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา