หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

Login Formเว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

sms00
 

s__7856135

นายประสงค์  อุบลวัตร
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพร ในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
doccument

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลผู้เรียน ให้กับครูและบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
doccument

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบติดตามดูแลผู้เรียน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
doccument

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
doccument

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ ศูนย์ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
doccument

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ ศูนย์ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบันทึกผลการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับครูและบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
doccument

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบันทึกผลการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับครูและบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล โดยแผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกับสยามคูโบต้าฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
doccument

แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกับสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพรวมของงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีประจำปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sysadmin   
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีประจำปีการศึกษา 2560

business_center ภาพรวมของงานศูนย์บ่มเพาะฯ
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

บริการ online

 std02
 iteachers
 RMS
 GRADE
 
 
 
 
 logo_manual
 logo_planning
 logo_scout
 logo_vcop.fw
 
 logovdo
 
 logo_thesis

เว็บไซต์การศึกษา